czwartek, 26 wrzesień 2013 22:37

Propozycja zajęć edukacyjnych Biblioteki na rok szkolny 2016 / 2017

Napisane przez 

Propozycja zajęć edukacyjnych

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach

na rok szkolny 2016 / 2017

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Podsumowanie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń z aplikacji Learning Apps jest realizowane w PBP lub gdy placówka posiada dostęp do Internetu

Lp

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Wiersze i wierszyki dla najmłodszych  

- multimedialna prezentacja wybranych wierszy

Juliana Tuwima: „Lokomotywa”, „Rzepka”, „Słoń Trąbalski

Jana Brzechwy : „Żuk”, „ZOO”, „Tańcowała igła z nitką”, „Ręce i nogi”, „Staś Pytalski”, „Pomidor”, „Na straganie”, „Leń”,   „Kwoka”, „Katar”, „Kaczka-Dziwaczka”, „Hipopotam”

30 min

3-4 latki

Knifka Barbara

biblioteka
lub
przedszkole

2.

Poznajemy baśnie i legendy   warmińskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„Jezioro Dadaj” , „Jezioro Wielochowskie” , „Łyna”

„Skamieniała dziewica” (Gustebalda), „Jezioro Święte”,

30 min

4– 6 latki

Knifka Barbara

biblioteka
lub
przedszkole

3

Cudowny świat bajek i baśni
prezentacja multimedialna wybranych bajek lub baśni
Charles Perrault : „Kot w butach”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Wróżki”
Hans Christian Andersen :”Calineczka” , “Brzydkie Kaczatko”

30 min

4- 6 latki

Knifka Barbara

biblioteka
lub
przedszkole

4.

Legendy polskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend
„O Wawelskim Smoku” , „O Lechu ,Czechu i Rusie”
„ Wars i Sawa”,” Toruńskie pierniki”, „Legenda o Morskim Oku”

30 min

5- 6 latki

Knifka Barbara

biblioteka
lub
przedszkole

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

Podsumowanie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń z aplikacji Learning Apps jest realizowane w PBP lub gdy placówka posiada dostęp do Internetu

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1

Poznajemy baśnie i legendy warmińskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„Jezioro Dadaj” , „Jezioro Wielochowskie” , „Łyna” ,

„Skamieniała dziewica”(Gustebalda), „Jezioro Święte”,

30 min

Kl. I-III

Knifka Barbara

biblioteka
lub szkoła

2.

Dżok – legenda o psiej wierności

multimedialna prezentacja legendyBarbary Gawryluk

45 min

   Kl. I -III

Knifka Barbara

biblioteka

lub szkoła

3.

Legendy polskie

prezentacja multimedialna wybranych legend

„O Wawelskim Smoku” , O Lechu ,Czechu i Rusie”

„ Wars i Sawa”,” Toruńskie pierniki”, „Legenda o Morskim Oku”

45 min

Kl. I -III

Kl. IV -VI

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

4.

Ćwiczymy twórcze myślenie bo ma przyszłość

-zabawy rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem ćwiczeń z aplikacji Learning Apps

45 min

Kl. IV -VI

Knifka Barbara

biblioteka

5.

Poznajemy bibliotekę pedagogiczną jej zbiory

i pracę bibliotekarzy

Posługiwanie się słownikami i encyklopediami.

45 min

Kl. I-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

6.

   Historia pisma, przyborów pisarskich i książki                        

Zapoznanie z historią pisma, narzędzi pisarskich  

z wykorzystaniem prezentacji i filmu „Dzieje pióra”.  

45 min

Kl. I- VI

Agnieszka Małyszew

Biblioteka

7.

Rola książki w życiu człowieka

Uświadomienie znaczenia książki w życiu .         Zabawa „Biblioteka”

45 min

KL.IV-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

8.

Zwiedzamy Warszawę  

Oglądanie prezentacji i filmików o ciekawych miejscach w mieście.

45 min

KL.IV-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

9.

Poznajemy zabytki Krakowa

Oglądanie prezentacji i filmików o zabytkowych budowlach znajdujących się w mieście

45 min

KL.IV-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

10.

Henryk Sienkiewicz- „W pustyni i w puszczy”

Śladami wędrówki Stasia i Nel –

Prezentacja multimedialna trasy wędrówki Stasia i Nel   przez Afrykę

45 min

KL.IV-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

Zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjów

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Ćwiczymy twórcze myślenie bo ma przyszłość

zabawy rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem   ćwiczeń z   aplikacji Learning Apps

45 min

Kl. I -III

Knifka Barbara

biblioteka

2.

Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne

- ćwiczenia oddechowe, trening autogenny wizualizacja

45 min

Kl. I -III

Knifka Barbara

biblioteka lub szkoła

(jeśli dysponuje odpowiednią salą)

3.

Poznajemy lepiej siebie i innych

- zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości

45 min

Kl. I -III

Knifka Barbara

biblioteka lub

szkoła

4.

Sylwetki sławnych Polaków

Józef   Piłsudski, Tadeusz Kościuszko

Zapoznanie ze zbiorami placówki .Wyszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych

45 min

Kl. I -III

Agnieszka Małyszew

biblioteka

5.

Henryk Sienkiewicz laureat Nagrody Nobla        

- Pokaz filmu o pisarzu, omówienie twórczości na podstawie prezentacji  

45 min

Kl. I -III

Agnieszka Małyszew

biblioteka

6.

Poznaj Wilno

Śladami wybitnych Polaków w Wilnie

45 min

Kl. I -III

Agnieszka Małyszew

biblioteka

7.

     Co to jest szczęście?        

Czy człowiek może być kowalem swojego szczęścia?

45 min

Kl. I -III

Agnieszka Małyszew

biblioteka

 Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Metody skutecznego uczenia się i zapamiętywania

style uczenia się, mnemotechniki, mapy mentalne

45 min

Kl. I -IV

Knifka Barbara

biblioteka

2.

Ćwiczymy twórcze myślenie bo ma przyszłość

zabawy rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem   ćwiczeń z   aplikacji Learning Apps

45 min

Kl. I -IV

Knifka Barbara

biblioteka

3.

Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne

- ćwiczenia oddechowe, trening autogenny wizualizacja

45 min

Kl. I -IV

Knifka Barbara

biblioteka lub

szkoła

(jeśli dysponuje odpowiednią salą)

4.

Poznajemy lepiej siebie i innych

- zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości

45 min

Kl. I -IV

Knifka Barbara

biblioteka
lub szkoła

5.

Sylwetki sławnych Polaków

Józef   Piłsudski, Tadeusz Kościuszko

Zapoznanie ze zbiorami placówki .Wyszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych

45 min

Kl. I -IV

Agnieszka Małyszew

biblioteka

6.

Henryk Sienkiewicz laureat Nagrody Nobla  

- Pokaz filmu o pisarzu, omówienie twórczości na  podstawie prezentacji      

45 min

Kl. I -IV

Agnieszka Małyszew

biblioteka

7.

Z cyklu

Kresy Wschodnie

Poznaj Wilno

Śladami wybitnych Polaków w Wilnie

45 min

Kl. I -IV

Agnieszka Małyszew

biblioteka

8.

Co to jest szczęście?        

Czy człowiek może być kowalem swojego szczęścia?

45 min

Kl. I -IV

Agnieszka Małyszew

biblioteka

Zajęcia edukacyjne dla uczniów SOSW w Bartoszycach

Podsumowanie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń z aplikacji Learning Apps jest realizowane w PBP lub gdy placówka posiada dostęp do Internetu

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Wiersze i wierszyki dla najmłodszych  

- multimedialna prezentacja wybranych wierszy

Juliana Tuwima:„Lokomotywa”, „Rzepka”,„Słoń Trąbalski”

Jana Brzechwy : „Żuk”, „ZOO”, „Tańcowała igła z nitką”, „Ręce i nogi”, „Staś Pytalski”, „Pomidor”,   „Na straganie”, „Leń”, „Kwoka”,   „Katar”, „Kaczka-Dziwaczka”,   „Hipopotam”

45 min

Kl. I -III

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

2.

Cudowny świat bajek i baśni

prezentacja multimedialna wybranych bajek lub baśni

 Charles Perrault : „Kot w butach”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Wróżki”

Hans Christian Andersen :”Calineczka” , “Brzydkie Kaczatko”

45 min

Kl. I -III

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub szkoła

3.

Poznajemy baśnie i legendy   warmińskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„Jezioro Dadaj” , „Jezioro Wielochowskie” , „Łyna”

„Skamieniała dziewica” (Gustebalda), „Jezioro Święte”,

45 min

Kl. I -III

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub szkoła

4.

Legendy polskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„O Wawelskim Smoku” , „O Lechu ,Czechu i Rusie”

„Wars i Sawa”, "Toruńskie pierniki”, „Legenda o Morskim Oku”

45 min

Kl. I -III

KL.IV-VI

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub szkoła

5.

Dżok – legenda o psiej wierności

multimedialna prezentacja legendy

Barbary Gawryluk

45 min

Kl. I -III

KL.IV-VI

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

6.

Tworzenie bajek, opowieści i nie tylko.....

- wykorzystanie aplikacji StoryJumper czyli   elektronicznej książeczki do budowania własnej opowieści , bajki, dziennika lektur lub elektronicznej wersji kroniki grupy , klasy itp.

45 min

Kl. IV -VI

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

7.

Poznajemy lepiej siebie i innych

- zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości

45 min

Kl. IV -VI

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub szkoła

8.

Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne

- ćwiczenia oddechowe, trening autogenny wizualizacja

45 min

Wszyscy zainteresowani

Knifka Barbara

biblioteka

lub szkoła

(jeśli dysponuje odpowiednią salą)

9.

Ćwiczymy myślenie bo ma przyszłość

ćwiczenia rozwijające wyobraźnię , utrwalające umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz szeregowania w porządku alfabetycznym z wykorzystaniem aplikacji Learning Apps

45 min

Wszyscy zainteresowani

Poziom trudności ćwiczeń będzie dostosowany do możliwości grupy

Knifka Barbara

biblioteka

Propozycja wystaw organizowanych w PCRE w Bartoszycach

Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej   w roku szkolnym 2016 / 2017

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

1.

Od zachwytu do uzależnienia

wystawa materiałów bibliotecznych         udzielanie komentarza zorganizowanym grupom po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącą

IX

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Agnieszka Małyszew

biblioteka

2.

2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

X-XI

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

biblioteka

3.

„Wielki przez rozum, cnoty i waleczne sprawy”

Tadeusz Kościuszko   ( 1746-1817)

I-III

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

biblioteka

4.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

IV

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

biblioteka

5.

150 rocznica urodzin Władysława Reymonta

IV-V

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

biblioteka

6.

Książki na wakacje

VI-VIII

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

biblioteka

Propozycja spotkań sieci bibliotekarzy z terenu powiatu bartoszyckiego

w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach w roku szkolnym 2016 / 2017

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

1.

„Oranżeria Kultury” i jej i nowatorskie przedsięwzięcia w obszarze edukacji regionalnej realizowane przez Miejską Bibliotekę Pedagogiczną w Lidzbarku Warmińskim

19.X.

2016 r.

bibliotekarze

Knifka Barbara

 Miejska Biblioteka Pedagogiczną w Lidzbarku Warmińskim

2.

Budowanie ankiet online poprzez stronę www.moje-ankiety.pl w celu pozyskania nowego narzędzia służącego usprawnieniu i uatrakcyjnieniu realizacji konkursów i badań czytelniczych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców.

XII. 2016r.

bibliotekarze

Knifka Barbara

biblioteka

3

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy

III.2017r

bibliotekarze

Knifka Barbara

biblioteka

4

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy

V.2017r.

bibliotekarze

Knifka Barbara

biblioteka

Czytany 5390 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 31 styczeń 2017 17:06
Więcej w tej kategorii: « Katalog on line Darczyńcy »