niedziela, 22 wrzesień 2013 02:00

Oferta zajęć w roku szkolnym 2017/2018

zajeciaSpotkania i warsztaty odbywają się na terenie poradni i na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych. Zajęcia planowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń nauczycieli; terminy i inne szczegóły spotkań ustalane są telefonicznie lub bezpośrednio z osobami prowadzącymi.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie
www.poradniabartoszyce.eu/do-pobrania/wnioski

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI

w Bartoszycach

oferta zajęć edukacyjnych

w roku szkolnym 2017 / 2018

Oferta dla rodziców

Lp

Nazwa zajęć

Grupa docelowa

Opis zajęć

Osoby

prowadzące

1.

„Komputer

mój przyjaciel ?”

Rodzice dzieci przedszkolnych i młodszego wieku szkolnego

Jak ochronić dziecko przed uzależnieniem od multimediów

Agnieszka Jankowska

2.

„ Rozumiem emocje mojego dziecka”

rodzice dzieci każdego etapu edukacyjnego

Warsztaty uwzględniające pracę własną rodziców.

Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka. Trudności wychowawcze.

Agnieszka Jankowska

3.

Moje dziecko jest dyslektykiem” rodzice dzieci dyslektycznych

Warsztaty:

propozycje ćwiczeń prawidłowej pisowni z dzieckiem w domu

1x 90 min

Anna   Binięda

4.

„Jak pomóc rozwinąć skrzydła-pomagamy dzieciom w wyborze drogi zawodowej i ścieżki kształcenia

Rodzice uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, średniej, ponadgimnazjalnej

Pomoc w wyborze przyszłego kierunku edukacji

Małgorzata Wendorff-Karólewska

6.

Konsultacje indywidualne

z psychologiem, pedagogiem, logopedą, doradcą zawodowym

Zainteresowani rodzice

Uzgodnienie telefoniczne pod numerem     694 40 88 44.

Według potrzeb

Oferta dla dzieci i młodzieży

L.p Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoby prowadzące
 

„ Jestem bezpieczny

5-6-latki

bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dziecka w kontaktach z osobami dorosłymi.

Warsztaty:

   2 spotkania x45 min.

Agnieszka Jankowska

2.

„Moje emocje są ważne i potrzebne”

5-6-latki

Warsztaty: 2 spotkania x45 min

Nauka radzenia sobie z emocjami.

Agnieszka Jankowska

3.

„JA-TY-MY”

Klasy I SP

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dzieci .

3 x45 min (szkoły na terenie miasta Bartoszyce)

1x 90 min szkoły poza Bartoszycami

Lucyna Grzelak, Elżbieta Żuławska

4.

Jak bezpiecznie poruszać się w  Sieci.

Cyberprzemoc”

klasy IV – VII SP, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Warsztaty o bezpieczeństwie podczas korzystania z internetu i portali społecznościowych, formach cyberprzemocy.

1x90 min

Barbara Zegler

5.

Stres egzaminacyjny

III klasy gimnazjum i ostatnie klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Warsztaty: 1x 90 min

Barbara Zegler

6.

Uwolnij wyobraźnię czyli dlaczego trzmiel lata”

Uczniowie   szkół ponadgimnazjalnych

Warsztaty twórczego myślenia .

1x 90 min

Barbara Zegler

7.

„Techniki uczenia się”

dzieci i młodzież od   klasy IV

Warsztaty. 1 x 90 min.

Dorota Malankiewicz

8.

Motywacja do nauki -szansą na karierę szkoły ponadgimnazjalne Warsztaty 1x 90 min.  

9.

 

Kim chcę być?

Uczniowie klas V, VI SP

Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej

1x90 min.

Małgorzata Wendorff-Karólewska

10.

 

„Kompetencje, kwalifikacje, umiejętności- co mam, a czego potrzebuję”

Uczniowie klas VII SP oraz klas II i III gimnazjum

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

1x90 min.

Małgorzata Wendorff-Karólewska

11.

 

„Co dalej po szkole? –czyli jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?”

Uczniowie klas VII SP oraz klas II i III gimnazjum

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

1x90 min.

Małgorzata Wendorff-Karólewska

12.

 

„Między szkołą a rynkiem pracy”

uczniowie branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

1 x 90 min.

Małgorzata Wendorff-Karólewska

13.

Studia? Szkoła policealna? Praca?

Jak podjąć     trafną decyzję?

 

Uczniowie   techników i liceów   ogólnokształcących.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

1 x 90 min.

Małgorzata Wendorff-Karólewska

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Spotkania szkoleniowe, konsultacyjne, sieci współpracy i samokształcenia

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoby prowadzące
1. Jak zorganizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Rady pedagogiczne

Tworzenie i funkcjonowanie WSDZ w szkole

Małgorzata Wendorff-Karólewska
 

Jak sobie radzić prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji.

Metoda wspólnej sprawy

Rady pedagogiczne

 

Małgorzata Wendorff-Karólewska

Agnieszka Jankowska

2.

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych

Szkolnidoradcy zawodowi, liderzy doradztwa i nauczyciele doradztwa zawodowego w szkołach

Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu

Małgorzata Wendorff-Karólewska

3.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych

Nauczyciele języków obcych

Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu

Anna Binięda

4.

Sieć pedagogów i specjalistów szkolnych

Pedagodzy i specjaliści szkolni Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu Anna Binięda-koordynator

5.

Sieć współpracy i samokształcenia

„ Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- dyskalkulia, dysleksja”.

Zainteresowani nauczyciele

Jak pomóc uczniowi z dyskalkulią? Dysleksją? Specyfika zaburzeń.

Dorota Malankiewicz

6.

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych

bibliotekarze

Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu

Barbara Knifka

 

Doradztwo dla nauczycieli

Spotkania indywidualne lub grupowe odbywają się na terenie poradni . Planowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń nauczycieli; Termin i inne szczegóły spotkania ustalane są telefonicznie lub bezpośrednio z osobami prowadzącymi. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie www.poradniabartoszyce.eu 

  1. 1. Ewa Rodziewicz-praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

 

  1. 2. Dorota Michałowska- praca z uczniem z dysfunkcją wzroku.

 

  1. 3. Joanna Agnieszka Bielicka- praca z uczniem z dysfunkcją słuchu i zaburzeniami językowymi.

 

  1. 4. Lucyna Grzelak- edukacja przedszkolna

 

  1. 5. Elżbieta Żuławska- -edukacja wczesnoszkolna

 

  1. 6.Małgorzata Wendorff-Karólewska- doradztwo zawodowe w szkole.

POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Oferta zajęć edukacyjnych

na rok szkolny 2017 / 2018

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń z aplikacji Learning Apps jest realizowane w PBP lub gdy placówka posiada dostęp do Internetu

Lp

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Wiersze i wierszyki dla najmłodszych  

- multimedialna prezentacja wybranych wierszy

JulianaTuwima: „Lokomotywa”, „Rzepka”, „Słoń Trąbalski

Jana Brzechwy : „Żuk”, „ZOO”, „Tańcowała igła z nitką”, „Ręce i nogi”, „Staś Pytalski”, „Pomidor”, „Na straganie”, „Leń”,   „Kwoka”, „Katar”, „Kaczka-Dziwaczka”, „Hipopotam”

30 min

3-4 latki

Knifka Barbara

biblioteka

lub

przedszkole

2.

Poznajemy baśnie i legendy   warmińskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„Jezioro Dadaj” , „Jezioro Wielochowskie” , „Łyna”

„Skamieniała dziewica” (Gustebalda), „Jezioro Święte”

30 min

4– 6 latki

Knifka Barbara

biblioteka

lub

przedszkole

3

Cudowny świat bajek i baśni

prezentacja multimedialna wybranych bajek lub baśni

Charles Perrault: „Kot w butach”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Wróżki”

HansChristian Andersen :”Calineczka” , “BrzydkieKaczatko”

30 min

4- 6 latki

Knifka Barbara

biblioteka

lub

przedszkole

4.

Legendy polskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„O Wawelskim Smoku” , „O Lechu ,Czechu i Rusie”

„ Wars i Sawa”,” Toruńskie pierniki”, „Legenda o Morskim Oku”

30 min

5- 6 latki

Knifka Barbara

biblioteka

lub

przedszkole

5.

"Opowieści Kamishibai"

Opowieści na motywach baśni Wilhelma i Jacoba Grimmów oraz Hansa Christiana Andersena.

„Pani Zamieć”,” O rybaku i złotej rybce”,”Słowik”,

„Brat i siostra”, Królowa Pszczół”,

„O wilku i siedmiu koźlątkach”

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” . Bajki opowiadane w naszym teatrzyku są zilustrowane jedenastoma kolorowymi kartami (w formacie A 3) prezentującymi bohaterów i wydarzenia. Dodatkowo wszystkie historie mają interesującą scenografię i ciekawe efekty dźwiękowe.

30 min

5- 6 latki

Knifka Barbara

zajęcia     będą odbywać się wyłącznie w siedzibie biblioteki

 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń z aplikacji Learning Apps jest realizowane w PBP lub gdy placówka posiada dostęp do Internetu

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

"Opowieści Kamishibai"

Opowieści na motywach baśni Wilhelma i Jacoba Grimmów oraz Hansa Christiana Andersena.

„Pani Zamieć”,” O rybaku i złotej rybce”,”Słowik”,

„Brat i siostra”, Królowa Pszczół”,

„O wilku i siedmiu koźlątkach”

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” . Bajki opowiadane w naszym teatrzyku są zilustrowane jedenastoma kolorowymi kartami (w formacie A 3) prezentującymi bohaterów i wydarzenia. Dodatkowo wszystkie historie mają interesującą scenografię i ciekawe efekty dźwiękowe.

45 min

Klasy 0-III

Knifka Barbara

zajęcia     będą odbywać się wyłącznie w siedzibiePCRE-biblioteka

2

Poznajemy baśnie i legendy warmińskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„Jezioro Dadaj” , „Jezioro Wielochowskie” , „Łyna” ,

„Skamieniała dziewica”(Gustebalda), „Jezioro Święte”,

45 min

Kl. I-III

Knifka Barbara

PCRE-biblioteka

lub

szkoła

3.

Dżok – legenda o psiej wierności

multimedialna prezentacja legendy

Barbary Gawryluk

45 min

     Kl. I -III

Knifka Barbara

PCRE-biblioteka

lub

szkoła

4.

Legendy polskie

prezentacja multimedialna wybranych legend

„O Wawelskim Smoku” , O Lechu ,Czechu i Rusie”

„ Wars i Sawa”,” Toruńskie pierniki”, „Legenda o Morskim Oku”

45 min

Kl. I -III

Kl. IV -V

Knifka Barbara

PCRE-biblioteka

lub

szkoła

5.

Ćwiczymy twórcze myślenie boma przyszłość

-zabawy rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem ćwiczeń z   aplikacji Learning Apps

45 min

Kl. IV –VII oraz klasy II i III gimnazjum

Knifka Barbara

PCRE-biblioteka

6

Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne

- ćwiczenia oddechowe, trening autogenny wizualizacja

45 min

Kl. IV –VII

oraz klasy II i III gimnazjum

Knifka Barbara

PCRE-biblioteka

lub szkoła

jeśli dysponuje odpowiednią salą

7.

Poznajemy lepiej siebie i innych

- zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości

45 min

klasy II i III gimnazjum

Knifka Barbara

PCRE-biblioteka

lub szkoła

jeśli dysponuje odpowiednią salą

8.

Tworzenie bajek, opowieści i nie tylko.....

- wykorzystanie aplikacji StoryJumper czyli   elektronicznej książeczki do budowania własnej opowieści , bajki, dziennika lektur lub elektronicznej wersji kroniki grupy , klasy itp.

45 min

Grupy do 10 osób,

Knifka Barbara

PCRE-biblioteka

9.

„Książka moim przyjacielem”

Rozmowa na temat korzyści płynących ze spotkania z książką. Pokaz różnych form książek, zbiorów bibliotecznych,

Prezentacja tworzenia książki ( z wykorzystaniem aplikacji Story Jumper ).

45 min

Kl. I-III

Agnieszka Małyszew

PCRE-biblioteka

10

Historia pisma, przyborów pisarskich i książki                          

Zapoznanie z historią pisma, książki, narzędzi pisarskich                                     z wykorzystaniem prezentacji i filmu   „Dzieje pióra”.      

Prezentacja tworzenia książki ( z wykorzystaniem aplikacji Story Jumper.

45 min Klasy I-IV Agnieszka Małyszew PCRE-biblioteka

11.

.Katalog komputerowy źródłem informacji o zbiorach biblioteki

Poznajemy bibliotekę pedagogiczną jej zbiory. Wyszukiwanie informacji w zbiorach i katalogu on-line.

60 min

KL.IV-VII

Gimnazjum

Agnieszka Małyszew

PCRE-biblioteka

12.

Stolice Polski:

Warszawa, Kraków, Gniezno

Prezentacja mutimedialna.

45 min

KL.IV-VII

Agnieszka Małyszew

PCRE-biblioteka

13

Henryk Sienkiewicz- „W pustyni i w puszczy

Śladami wędrówki Stasia i Nel –

Prezentacja multimedialna

45 min

KL.IV SP

Agnieszka Małyszew

PCRE-biblioteka

14.

Poznaj Wilno

Śladami wybitnych Polaków w Wilnie

Prezentacja multimedialna

45 min

Klasy II i III gimnazjum

Agnieszka Małyszew

PCRE-biblioteka

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne

- ćwiczenia oddechowe, trening autogenny wizualizacja

45 min

zainteresowani

Knifka Barbara

PCRE--biblioteka

Lub szkoła

(jeśli dysponuje odpowiednią salą)

2.

Poznajemy lepiej siebie i innych

- zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości

45 min

zainteresowani

Knifka Barbara

PCRE-biblioteka

Lub szkoła

(jeśli dysponuje odpowiednią salą)

3.

.Katalog komputerowy źródłem informacji o zbiorach biblioteki

Poznajemy bibliotekę pedagogiczną jej zbiory. Wyszukiwanie informacji w katalogu on-line.

Prezentacja multimedialna bibliotek świata

45 min zainteresowani Agnieszka Małyszew PCRE-biblioteka

Wystawy organizowane w PCRE w Bartoszycach Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej  

w roku szkolnym 2017 / 2018

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Odpowiedzialny

Miejsce

.

Tadeusz Kościuszko                       ( 1746-1817)

„Wielki przez rozum, cnoty                               i waleczne sprawy”

IX-X

2017 r

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

Biblioteka

Józef Piłsudski, współtwórca polskiej niepodległości

XI-XII

2017 r

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

Biblioteka
Polskie drogi do odzyskania niepodległości w sztuce

I-II

2018 r.

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

Biblioteka

Zbigniew Herbert

III

2018 r.

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

Biblioteka

 

Autyzm – poznaj zanim ocenisz

IV-V

2018 r.

Wszyscy zainteresowani Agnieszka Małyszew Biblioteka

Jan Matejko –

malarz dziejów narodu   polskiego

VI 2018

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

Biblioteka

 

Czytany 6186 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 wrzesień 2017 23:47