niedziela, 22 wrzesień 2013 02:00

Oferta zajęć w roku szkolnym 2016/2017

zajeciaSpotkania i warsztaty odbywają się na terenie poradni i na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych. Zajęcia planowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń nauczycieli; terminy i inne szczegóły spotkań ustalane są telefonicznie lub bezpośrednio z osobami prowadzącymi.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie www.poradniabartoszyce.eu

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji

w Bartoszycach

OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM

2016 / 2017

Spotkania i warsztaty odbywają się na terenie poradni i na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych. Zajęcia planowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń nauczycieli; Terminy i inne szczegóły spotkań ustalane są telefonicznie lub bezpośrednio z osobami prowadzącymi. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie www.poradniabartoszyce.eu 

Oferta dla rodziców

● A B C wychowania- warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych

Prowadząca: A.Jankowska

1 x 45 min. na terenie placówki)

  • bezpieczeństwofizyczne i emocjonalne dziecka w kontaktach z osobami dorosłymi 1 x45 min.

● konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

na terenie placówek )

Moje dziecko jest dyslektykiem- warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców uczniów  

starszych ( gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)

Spotkania w grupie 4-5 osobowej. Możliwe spotkania indywidualne.

1x90 min. (na terenie PPP lub placówek)

Prowadząca: Anna Binięda

Oferta dla dzieci i młodzieży

bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dziecka w kontaktach z osobami dorosłymi, 2x45 min.

klasy „ 0” w szkołach,przedszkolach

Prowadząca: Agnieszka Jankowska

● „ Potrafię pokonać złość”-

2x45 min. klasy „ 0” w szkołach,przedszkolach

Prowadząca: Agnieszka Jankowska

●Jesteśmy klasą / grupą.

Warsztaty adaptacyjno-integracyjne dla klas I SP i klas ‘0” na terenie placówek – 2 x 45 min.

(na terenie placówki zamawiającej)

Prowadzące: Elżbieta Żuławska, Lucyna Grzelak

● Radosna szkoła –zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.(5/6 latki )

(na terenie placówek zamawiających : 1 x 45 min)

Prowadzące: Elżbieta Żuławska, Lucyna Grzelak

Trening kontroli złości

Uczniowie klas IV-VI SP

1x 90 min, (na terenie placówek zamawiających)

Prowadząca:   Elżbieta  Żuławska / L. Grzelak

Jak bezpiecznie poruszać się w  Sieci. Cyberprzemoc.

Zajęcia o bezpieczeństwie podczas korzystania z internetu i portali społecznościowych, formach cyberprzemocy.

Warsztaty dla uczniów klas IV – VI SP, gimnazjum.  1x90 min.

( na terenie placówek)

Prowadzące: Barbara Zegler,  

●Techniki uczenia się – warsztaty dla dzieci i młodzieży od klasy IV

(na terenie placówek) 1x90 min.

Prowadząca : D.Malankiewicz, A. Dunowska .

(na terenie placówki zamawiającej)

  • Stres egzaminacyjny

Warsztaty dla uczniów III klasy gimnazjum i ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej

1x 90 min.( na terenie placówki zamawiającej)

Prowadzące: B.Zegler,

●”Uwolnij wyobraźnię czyli dlaczego trzmiel lata”

Warsztaty twórczego myślenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

1x 90 min. (na terenie placówki zamawiającej )

Prowadzące: Agnieszka Jankowska, Barbara Zegler

”TROPimy pomysły –Twórcze Rozwiązywanie Problemów”

Warsztaty kreatywnego myślenia -  grupa 12-osobowa, uczniowie ze szkół  ponadgimnazjalnych

2 x 120 min. (na terenie PPP)

Prowadzące:  Agnieszka Jankowska, Barbara Zegler 

●” Kto gotuje obiad?-stereotypy płci” -warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

1x 90 min. (na terenie placówki zamawiającej )

Prowadząca:  Barbara Zegler 

Oferta dla nauczycieli

  • Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych

  • Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

  • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Październik 2016-: Język obcy w pracy z uczniami ze SPE:-lekcja otwarta języka angielskiego w SOSW-szkoła podstawowa.

Styczeń 2017 - warsztaty metodyczne z ekspertem zewnętrznym. Szkolenie finansowane ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli poszczególnych placówek.

Kwiecień 2017-tematyka spotkań do ustalenia.

  • Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych

 

  • Diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola ( warsztat diagnostyczno-rozwojowy)

  • Konsultacje na terenie PCRE ( po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

 

  • Konsultacje indywidualne ze specjalistami PCRE :

w sprawie tworzenia IPET, diagnozy dysleksji

Doradztwo zawodowe

Prowadząca: Małgorzata Wendorff – Karólewska

Gimnazjum

 

„ Co wiem o sobie?”-informacje istotne w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej

► „ Świat pracy i zawodów”

Co dalej? –czyli jak wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Stereotypy płciowe a planowanie ścieżki kariery zawodowej.

- zajęcia dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych.

„Między szkołą a rynkiem pracy”

- zajęcia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

►Studia? Szkoła policealna?Praca?—Jak podjąć trafną decyzję?

-zajęcia dla uczniów techników i liceów ogólnokształcących.

Dla nauczycieli

Jak wspomóc ucznia w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej?- warsztaty z doradztwa zawodowego dla nauczycieli.

Dla rodziców

Jak pomóc rozwinąć skrzydła-pomagamy dzieciom w wyborze drogi zawodowej i ścieżki kształcenia

Propozycja zajęć edukacyjnych

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach

na rok szkolny 2016 / 2017

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Podsumowanie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń z aplikacji Learning Apps jest realizowane w PBP lub gdy placówka posiada dostęp do Internetu

Lp

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Wiersze i wierszyki dla najmłodszych  

- multimedialna prezentacja wybranych wierszy

JulianaTuwima: „Lokomotywa”, „Rzepka”, „Słoń Trąbalski

Jana Brzechwy : „Żuk”, „ZOO”, „Tańcowała igła z nitką”, „Ręce i nogi”, „Staś Pytalski”, „Pomidor”, „Na straganie”, „Leń”,   „Kwoka”, „Katar”, „Kaczka-Dziwaczka”, „Hipopotam”

30 min

3-4 latki

Knifka Barbara

biblioteka

lub

przedszkole

2.

Poznajemy baśnie i legendy   warmińskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„Jezioro Dadaj” , „Jezioro Wielochowskie” , „Łyna”

„Skamieniała dziewica” (Gustebalda), „Jezioro Święte”,

30 min

4– 6 latki

Knifka Barbara

biblioteka

lub

przedszkole

3

Cudowny świat bajek i baśni

prezentacja multimedialna wybranych bajek lub baśni

Charles Perrault: „Kot w butach”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Wróżki”

HansChristian Andersen :”Calineczka” , “BrzydkieKaczatko”

30 min

4- 6 latki

Knifka Barbara

biblioteka

lub

przedszkole

4.

Legendy polskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„O Wawelskim Smoku” , „O Lechu ,Czechu i Rusie”

„ Wars i Sawa”,” Toruńskie pierniki”, „Legenda o Morskim Oku”

30 min

5- 6 latki

Knifka Barbara

biblioteka

lub

przedszkole

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

Podsumowanie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń z aplikacji Learning Apps jest realizowane w PBP lub gdy placówka posiada dostęp do Internetu

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1

Poznajemy baśnie i legendy warmińskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„Jezioro Dadaj” , „Jezioro Wielochowskie” , „Łyna” ,

„Skamieniała dziewica”(Gustebalda), „Jezioro Święte”,

30 min

Kl. I-III

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

2.

Dżok – legenda o psiej wierności

multimedialna prezentacja legendy

Barbary Gawryluk

45 min

   Kl. I -III

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

3.

Legendy polskie

prezentacja multimedialna wybranych legend

„O Wawelskim Smoku” , O Lechu ,Czechu i Rusie”

„ Wars i Sawa”,” Toruńskie pierniki”, „Legenda o Morskim Oku”

45 min

Kl. I -III

Kl. IV -VI

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

4.

Ćwiczymy twórcze myślenie boma przyszłość

-zabawy rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem ćwiczeń z   aplikacji Learning Apps

45 min

Kl. IV -VI

Knifka Barbara

biblioteka

5.

Poznajemy bibliotekę pedagogiczną jej zbiory i pracę bibliotekarzy

Posługiwanie się słownikami i encyklopediami.

45 min

Kl. I-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

6.

Historia pisma, przyborów pisarskich i książki          

Zapoznanie z historią pisma, narzędzi pisarskich   z wykorzystaniem prezentacji i filmu „Dzieje pióra”.  

45 min

Kl. I- VI

Agnieszka Małyszew

Biblioteka

7.

Rola książki w życiu człowieka

Uświadomienie znaczenia książki w życiu .       Zabawa „Biblioteka”

45 min

KL.IV-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

8.

Zwiedzamy Warszawę

Oglądanie prezentacji i filmików o ciekawych miejscach w mieście.

45 min

KL.IV-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

9.

Poznajemy zabytki Krakowa

Oglądanie prezentacji i filmików o zabytkowych budowlach znajdujących się w mieście

45 min

KL.IV-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

10.

Henryk Sienkiewicz- „W pustyni i w puszczy”

Śladami wędrówki Stasia i Nel –

Prezentacja multimedialna trasy wędrówki Stasia i Nel przez Afrykę

45 min

KL.IV-VI

Agnieszka Małyszew

biblioteka

Zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjów

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Ćwiczymy twórcze myślenie boma przyszłość

zabawy rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem   ćwiczeń z   aplikacji Learning Apps

45 min

Kl. I -III

Knifka Barbara

biblioteka

2.

Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne

- ćwiczenia oddechowe, trening autogenny wizualizacja

45 min

Kl. I -III

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

(jeśli dysponuje odpowiednią salą)

3.

Poznajemy lepiej siebie i innych

- zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości

45 min

Kl. I -III

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

4.

Sylwetki sławnych Polaków

Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko

Zapoznanie ze zbiorami placówki .Wyszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych

45 min

Kl. I -III

Agnieszka Małyszew

biblioteka

5.

Henryk Sienkiewicz laureat   Nagrody Nobla        

- Pokaz filmu o pisarzu, omówienie twórczości na podstawie prezentacji  

45 min

Kl. I -III

Agnieszka Małyszew

biblioteka

6.

Poznaj Wilno

Śladami wybitnych Polaków w Wilnie

45 min

Kl. I -III

Agnieszka Małyszew

biblioteka

7.

Co to jest szczęście?  

Czy człowiek może być kowalem swojego szczęścia?

45 min

Kl. I -III

Agnieszka Małyszew

biblioteka

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Metody skutecznego uczenia się i zapamiętywania

style uczenia się, mnemotechniki, mapy mentalne

45 min

Kl. I -IV

Knifka Barbara

biblioteka

2.

Ćwiczymy twórcze myślenie bo ma przyszłość

zabawy rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem   ćwiczeń z   aplikacji Learning Apps

45 min

Kl. I -IV

Knifka Barbara

biblioteka

3.

Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne

- ćwiczenia oddechowe, trening autogenny wizualizacja

45 min

Kl. I -IV

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

(jeśli dysponuje odpowiednią salą)

4.

Poznajemy lepiej siebie i innych

- zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości

45 min

Kl. I -IV

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

5.

Sylwetki sławnych Polaków

Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko

Zapoznanie ze zbiorami placówki .Wyszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych

45 min

Kl. I -IV

Agnieszka Małyszew

biblioteka

6.

ROK 2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza

- Pokaz filmu o pisarzu, omówienie twórczości na                             podstawie prezentacji                                

45 min

Kl. I -IV

Agnieszka Małyszew

biblioteka

7.

Z cyklu

Kresy Wschodnie

Poznaj Wilno

Śladami wybitnych Polaków w Wilnie

45 min

Kl. I -IV

Agnieszka Małyszew

biblioteka

8.

Co to jest szczęście?  

Czy człowiek może być kowalem swojego szczęścia?

45 min

Kl. I -IV

Agnieszka Małyszew

biblioteka

Zajęcia edukacyjne dla uczniów SOSW w Bartoszycach

Podsumowanie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń z aplikacji Learning Apps jest realizowane w PBP lub gdy placówka posiada dostęp do Internetu

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

zajęć

1.

Wiersze i wierszyki dla najmłodszych  

- multimedialna prezentacja wybranych wierszy

Juliana Tuwima:„Lokomotywa”, „Rzepka”,„Słoń Trąbalski”

Jana Brzechwy : „Żuk”, „ZOO”, „Tańcowała igła z nitką”, „Ręce i nogi”, „Staś Pytalski”, „Pomidor”, „Na straganie”, „Leń”,   „Kwoka”, „Katar”, „Kaczka-Dziwaczka”, „Hipopotam”

45 min

Kl. I -III

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

2.

Cudowny świat bajek i baśni

prezentacja multimedialna wybranych bajek lub baśni

Charles Perrault: „Kot w butach”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Wróżki”

HansChristian Andersen :”Calineczka” , “BrzydkieKaczatko”

45 min

Kl. I -III

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

3.

Poznajemy baśnie i legendy   warmińskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„Jezioro Dadaj” , „Jezioro Wielochowskie” , „Łyna”

„Skamieniała dziewica” (Gustebalda), „Jezioro Święte”,

45 min

Kl. I -III

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

4.

Legendy polskie

- prezentacja multimedialna wybranych legend

„O Wawelskim Smoku” , „O Lechu ,Czechu i Rusie”

„ Wars i Sawa”,” Toruńskie pierniki”, „Legenda o Morskim Oku”

45 min

Kl. I -III

KL.IV-VI

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

5.

Dżok – legenda o psiej wierności

multimedialna prezentacja legendy

Barbary Gawryluk

45 min

Kl. I -III

KL.IV-VI

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

6.

Tworzenie bajek, opowieści i nie tylko.....

- wykorzystanie aplikacji StoryJumper czyli   elektronicznej książeczki do budowania własnej opowieści , bajki, dziennika lektur lub elektronicznej wersji kroniki grupy , klasy itp.

45 min

Kl. IV -VI

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

7.

Poznajemy lepiej siebie i innych

- zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości

45 min

Kl. IV -VI

grupy wychowawcze

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

8.

Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne

- ćwiczenia oddechowe, trening autogenny wizualizacja

45 min

Wszyscy zainteresowani

Knifka Barbara

biblioteka

lub

szkoła

(jeśli dysponuje odpowiednią salą)

9.

Ćwiczymy   myślenie boma przyszłość

ćwiczenia rozwijające wyobraźnię , utrwalające umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz szeregowania w porządku alfabetycznym z wykorzystaniem aplikacji Learning Apps

45 min

Wszyscy zainteresowani

Poziom trudności ćwiczeń będzie dostosowany do możliwości grupy

Knifka Barbara

biblioteka

Propozycja wystaw organizowanych w PCRE w Bartoszycach-

Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej  

w roku szkolnym 2016 / 2017

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

1.

Od zachwytu do uzależnienia

wystawa materiałów bibliotecznych         udzielanie komentarza zorganizowanym grupom po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącą

IX

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Agnieszka Małyszew

PCRE

2.

2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

X-XI

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

PCRE

3.

„Wielki przez rozum, cnoty i waleczne sprawy”

Tadeusz Kościuszko   ( 1746-1817)

I-III

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

PCRE

4.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

IV

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

PCRE

5.

150 rocznica urodzin Władysława Reymonta

IV-V

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

PCRE

6.

Książki na wakacje

VI-VIII

Wszyscy zainteresowani

Agnieszka Małyszew

PCRE

Propozycja spotkań sieci bibliotekarzy z terenu powiatu bartoszyckiego

w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach w roku szkolnym 2016 / 2017

Lp.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

Miejsce

1.

„Oranżeria Kultury” i jej i nowatorskie przedsięwzięcia w obszarze edukacji regionalnej realizowane przez Miejską Bibliotekę Pedagogiczną w Lidzbarku Warmińskim

19.X.

2016 r.

bibliotekarze

Knifka Barbara

Miejska Biblioteka Pedagog. w Lidzbarku Warmińskim

2.

Budowanie ankiet online poprzez stronę www.moje-ankiety.pl w celu pozyskania nowego narzędzia służącego usprawnieniu i uatrakcyjnieniu realizacji konkursów i badań czytelniczych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców.

XII. 2016r.

bibliotekarze

Knifka Barbara

biblioteka

3

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy

III.

2017 r

bibliotekarze

Knifka Barbara

biblioteka

4

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy

V.

2017r.

bibliotekarze

Knifka Barbara

biblioteka

             

Oferta przyjęta na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 07.09.2016 r.

 

Czytany 4810 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 08 listopad 2016 16:24