niedziela, 22 wrzesień 2013 02:00

Oferta zajęć w roku szkolnym 2017/2018

zajeciaSpotkania i warsztaty odbywają się na terenie poradni i na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych. Zajęcia planowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń nauczycieli; terminy i inne szczegóły spotkań ustalane są telefonicznie lub bezpośrednio z osobami prowadzącymi.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie
www.poradniabartoszyce.eu/do-pobrania/wnioski

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI

w Bartoszycach

oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018 / 2019

Oferta dla rodziców

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoba prowadząca Priorytet MEN/KO

1.

Znaczenie prawidłowego widzenia w procesie nauczania.

Rodzice dzieci (w szczególności rodzice dzieci przedszkolnych i młodszego wieku szkolnego)

Trudności szkolne wynikające z dysfunkcji wzroku

Pomoc w rozpoznawaniu symptomów nieprawidłowego widzenia. Kiedy należy zgłosić się do okulisty, ortooptysty, czy do poradni.

Spotkania informacyjne dla rodziców około 40 min., udział w zebraniach, konsultacje na terenie placówek wg pisemnych zgłoszeń.

D. Michałowska

 
2. Dziecko a media Rodzice dzieci przedszkolnych oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x45 min.

J. Lewicka - Binięda

MEN

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

3. Emocje mojego dziecka Rodzice dzieci przedszkolnych

Warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x45 min.

J. Lewicka - Binięda  
4. Jak pomóc nastolatkowi w wyborze szkoły i zawodu. Rodzice

Prelekcje lub warsztaty

na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x30 min.

M. Wendorff - Karólewska

MEN

Rozwój doradztwa zawodowego.

KO

Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – rola doradztwa zawodowego.

5. Doradztwo zawodowe Rodzice

Warsztaty na terenie PCRE wg. pisemnych zgłoszeń

2x45 min.

M. Wendorff - Karólewska

MEN

Rozwój doradztwa zawodowego.

KO

Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – rola doradztwa zawodowego.

6. DYLEMATY RODZICA rodzicedzieci każdego etapu edukacyjnego

Warsztaty rozwoju osobistego dla mamy i taty.Celem warsztatów jest wspieranie funkcji wychowawczej rodziców. Koncentrujemy się na pracy osobistej mamy i taty, rozpoznawaniem ich trudności i wzmacnianiem naturalnych zasobów rodzicielskich.

Propozycja obejmuje trzy dwugodzinne spotkania na terenie poradni w maksymalnie 12 osobowej grupie

na podstawiepisemnych zgłoszeń.

1x120 min.

A.Dunowska  
7. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie Rodzice

Warsztaty na terenie PCRE wg. pisemnych zgłoszeń

2x60 min.

B.Zegler

MEN

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

8. Moje dziecko jest dyslektykiem Rodzice

Zajęcia warsztatowe na terenie PCRE przybliżające metody pracy z dziećmi dyslektycznymi.

1x60 min.

A.Binięda  

Oferta dla dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoba prowadząca Priorytet MEN/KO
1. "Czy wy wiecie, czy wy wiecie co znajdziecie w internecie?" Dzieci w wieku przedszkolnym

Podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat internetu, uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci, podniesienie wiedzy na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Zajęcia na terenie przedszkoli wg. pisemnych zgłoszeń

1x 90min

A.Jankowska

MEN

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

2. " Co to jest zdrowe życie? " Starsza grupa przedszkolna

Profilaktyka uzależnień. Zajęcia warsztatowe

mające charakter uprzedzający - zadaniem jest zapobieganie sytuacjom dysfunkcyjnym w życiu dziecka zanim się pojawią ,kształcenie umiejętności zdrowego stylu życia

Zajęcia na terenie przedszkoli wg. pisemnych zgłoszeń

2x 45min

E. Żuławska  
3. " Spójrz inaczej" kl. I- III SP

Profilaktyka uzależnień. Zajęcia warsztatowe

mające na celu przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat uzależnień związanych z nimi zagrożeń , lepsze poznanie swojej grupy , samego siebie, zagospodarowanie czasu wolnego.

Zajęcia na terenie szkoły wg. pisemnych zgłoszeń

2x 45min.

E. Żuławska  
4. "Przyjazna klasa" kl. IV SP

Zajęcia warsztatowe mające na celu utrwalanie zachowań asertywnych, umiejętności kontrolowania własnej złości , rozwiązywania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji.

Zajęcia na terenie szkoły wg. pisemnych zgłoszeń

2x45 min.

E. Żuławska

MEN

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

KO

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji

5. Zajęcia integracyjne Przedszkole, młodszy wiek szkolny

Zajęcia integrujące grupę. Na terenie placówek. Na podstawie pisemnych zgłoszeń.

2x45 min.

E. Żuławska  
6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

kl. I- III SP

kl. IV-VI

Zajęcia w dwóch grupach wiekowych, raz w tygodniu, w zależności od potrzeb na podstawie wniosków, na terenie PCRE.

1x60 min.

M. Wendorff– Karólewska

A.Żydonis

 
7. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów. Klasy SP., GIM. Ponadgimnazjalne

Warsztaty

2x45 min.

M. Wendorff – Karólewska

MEN

Rozwój doradztwa zawodowego.

KO

Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – rola doradztwa zawodowego.

7.

" Opowiem Ci swoją bajkę"

dzieci kl. 0

Warsztaty logopedyczne z wykorzystaniem teatru ilustracji Kamishibai.

Spotkania raz w miesiącu. Grupa 3-6 osób ( te same dzieci ) Nabór-z dzieci zgłoszonych do logopedy w Poradni

A.Binięda

MEN

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

8.

LOGORYTMIKA

Nowość !!!

zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat

Logorytmika to połączenie zabawy z muzyką, ruchem i profilaktyką logopedyczną. W trakcie zajęć dzieci doskonalą swoją wymowę, dykcję oraz percepcję słuchową. Poprzez zabawy grupowe przy muzyce wprowadzimy się w magiczny świat dźwięków i mowy.

Zajęcia prowadzone są w maksymalnie 8- osobowych grupach.

Spotkania na terenie poradni 1 x w tygodniu wg. złożonych wniosków. Zajęcia od października 2018r.

1x45 min.

L. Grzelak  
9. Zajęcia logorytmiczne dzieci w wieku przedszkolnym/ kl.0

1 x w roku, na terenie przedszkola/ szkoły. Zajęcia prowadzone są z całymi grupami/ klasami.

Na podstawie pisemnych zgłoszeń.

1x45 min.

L. Grzelak  
10. Badania przesiewowe logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym /klas 0 Na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń. L. Grzelak  
11.

TERAPIA RĘKI

Nowość!!!

dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

TERAPIA RĘKI

- poprawia napięcie mięśniowe kończyny górnej

- pomaga wypracować prawidłowy chwyt ręki

- kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową (oko – ręka)

- rozwija koordynację obustronną rąk

rozwija precyzyjne ruchy ręki

- wydłuża zdolność koncentracji uwagi

stymuluje do prawidłowego odbioru bodźców w obrębie rąk.

Ćwiczenia dobierane podczas zajęć rozwijają wszystkie funkcje motoryczne. Poprawia się sprawność nie tylko rąk ale i całego układu ruchowego. Ćwiczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb dziecka. Po każdych zajęciach rodzic dostaje instrukcje, jak samodzielnie może wspierać rozwój dziecka.

Na podstawie pisemnych zgłoszeń, na terenie PCRE.

Zajęcia od października 2018r.

1x45 min.

L. Grzelak

D. Malankiewicz

E. Rodziewicz

 
12. BHP mózgu, czyli jak się uczyć. uczniowie kl. IV - VI

Techniki uczenia. Warsztaty

na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

2x45 min.

D. Malankiewicz

A. Dunowska

MEN

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

KO

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji

13.

MYŚLENIE WIZUALNE, czyli czytelne obrazowanie myśli.

Nowość!!!

uczniowie kl. VII – VIII SP, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

Warsztaty na terenie PCRE wg. pisemnych zgłoszeń.

2x45min.

D. Malankiewicz

A. Dunowska

MEN

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

KO

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji

14. Terapia pedagogiczna Uczniowie z ryzyka SPE i z opinią o dysleksji i dyskalkulii.

Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej raz w tygodniu na terenie PCRE wg. pisemnych zgłoszeń.

1x45 min.

D. Malankiewicz

E. Żuławsla

D. Michałowska

 
15. Trening twórczego myślenia SP, GIM, szkoły ponadgimnazjalne

Warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x90 min.

B. Zegler

MEN

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

16. Jak bezpiecznie poruszać się w sieci SP, GIM, szkoły ponadgimnazjalne

Warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x90 min.

B. Zegler

MEN

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

17. Stres egzaminacyjny Ostatnie klasy szkół

Warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x90 min.

B. Zegler  

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Spotkania szkoleniowe, konsultacyjne, sieci współpracy i samokształcenia

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoba prowadząca Priorytet MEN
1. "Metoda Wspólnej Sprawy" nauczyciele

Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą w szkole.

Warsztaty 2x w roku na podstawie pisemnych zgłoszeń,

zajęcia na terenie PCRE.

1x60 min.

A.Jankowska

M. Wendorff - Karólewska

 
2. "Metoda Konstruktywnej Konfrontacji" nauczyciele

Reagowanie na prowokacyjne zachowania uczniów.

Warsztaty 2 x w roku na podstawie pisemnych zgłoszeń,

zajęcia na terenie PCRE.

1x3 godz.

A.Jankowska

M. Wendorff - Karólewska

 
3. Trudne zachowania, kontrakty, systemy motywacyjne. Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Konsultacje, szkolenie Rad Pedagogicznych na podstawie pisemnych zgłoszeń na terenie placówek.

2x45 min.

J. Lewicka - Binięda  
4. Praca z dzieckiem z wadą słuchu. Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji. nauczyciele Konsultacje na terenie PCRE, po uprzednim umówieniu telefonicznym. J.A. Bielicka  
5. "Uczeń/ dziecko z zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolu i szkole"

Nauczyciele

lekarze

Warsztaty 1 raz w roku.

1x60 min.

J.A. Bielicka

J.Lewicka - Binięda

 
6. "Uczeń z wadą słuchu w szkole masowej" nauczyciele

Na podstawie pisemnych zgłoszeń na terenie PCRE

Warsztaty.

1x60 min.

J.A. Bielicka  
7. Doradztwo zawodowe w szkole. Rady Pedagogiczne

Szkolenie.

Na podstawie pisemnych zgłoszeń na terenie placówek.

1x60 min.

M. Wendorff - Karólewska

MEN

Rozwój doradztwa zawodowego.

KO

Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – rola doradztwa zawodowego.

8. Doradztwo zawodowe nauczyciele

Warsztaty na terenie PCRE wg. pisemnych zgłoszeń.

2x45 min.

M. Wendorff - Karólewska

MEN

Rozwój doradztwa zawodowego.

KO

Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – rola doradztwa zawodowego.

9. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. nauczyciele

Warsztaty na terenie PCRE wg. pisemnych zgłoszeń.

2x60 min.

B.Zegler

MEN

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

10. Jak konstruować IPET? Nauczyciele pracujący z uczniami z orzeczeniem

Warsztaty na terenie PCRE 2 x w roku według pisemnych zgłoszeń.

2x60 min.

E. Rodziewicz  
11. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny Zespoły do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej Udział w zespołach na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń E. Rodziewicz  
12. Dostosowanie wymagań edukacyjnych Nauczyciele, Rady Pedagogiczne

Konsultacje na terenie PCRE, Szkolenie na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x45 min.

E. Rodziewicz

A. Binięda

 
13. Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych Szkolni doradcy zawodowi, liderzy doradztwa i nauczyciele doradztwa zawodowego w szkołach Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu M. Wendorff - Karólewska  
14. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych Nauczyciele języków obcych Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu A.Binięda  
15. Sieć pedagogów i specjalistów szkolnych Pedagodzy i specjaliści szkolni Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu B. Zegler  
16. Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych bibliotekarze Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu B. Knifka  
17. Sieć – współpracy i samokształcenia – edukacja włączająca – praca z uczniem ze SPE Nauczyciele pracujący z uczniami ze SPE Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu

E. Rodziewicz

A.Binięda

 

Doradztwo dla nauczycieli

Spotkania indywidualne lub grupowe odbywają się na terenie poradni . Planowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń nauczycieli; Termin i inne szczegóły spotkania ustalane są telefonicznie lub bezpośrednio z osobami prowadzącymi. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie www.poradniabartoszyce.eu

1. Ewa Rodziewicz-praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Dorota Michałowska- praca z uczniem z dysfunkcją wzroku.

3. Joanna Agnieszka Bielicka- praca z uczniem z dysfunkcją słuchu i zaburzeniami językowymi.

4. Lucyna Grzelak- edukacja przedszkolna

5. Elżbieta Żuławska- -edukacja wczesnoszkolna

6.Małgorzata Wendorff-Karólewska- doradztwo zawodowe w szkole.

 

Czytany 7508 razy Ostatnio zmieniany piątek, 31 sierpień 2018 22:37