Administrator

piątek, 04 październik 2013 20:18

REKRUTACJA DO PROJEKTU„ Gotowi do zmian”

Nauczyciele/nauczycielki , którzy chcą uczestniczyć w formie wsparcia realizowanej poprzez Roczny Plan Wspomagania proszeni są o wypełnienie następujących formularzy :

piątek, 04 październik 2013 18:55

Darczyńcy

 

logo znak

czwartek, 03 październik 2013 06:26

Projekt "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"

Jak ważny jest dla młodego człowieka właściwy wybór szkoły, zawodu, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale w jaki sposób dokonać takiego wyboru i czym się przy nim kierować to już bardziej skomplikowana sprawa. Jakie są moje preferencje zawodowe?

środa, 02 październik 2013 13:53

Odkryj talenty swojego dziecka

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem

„Odkryj talenty swojego dziecka”

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza na:

środa, 02 październik 2013 13:49

Spotkanie

W dniu 2 października 2013 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz osób zajmujących się koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

środa, 02 październik 2013 13:39

Doradztwo zawodowe

Sieć współpracy szkolnych doradców zawodowych i liderów doradztwa
w szkołach/placówkach

W dniu 21 września 2016 roku powstała sieć współpracy szkolnych doradców zawodowych i liderów doradztwa w szkołach/placówkach.Cele działania sieci:

 • integracja środowiska doradców i osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu poradnictwa zawodowego;
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami;
 • nawiązywanie kontaktów, współpraca pomiędzy szkołami i placówkami/instytucjami;
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i placówek/instytucji należących do sieci;
 • poszerzenie kompetencji uczestników;
 • dzielenie się dobrymi praktykami;
 • pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów;
 • zespołowe poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów pojawiających się w pracy doradczej.

Koordynatorem sieci została Małgorzata Wendorff-Karólewska-doradca zawodowy PCRE/PPP i powiatowy koordynator doradztwa zawodowego.

Terminy spotkań w roku szkolnym:

Czwartki: 24 listopada 2016r., 9 lutego, 6 kwietnia i 8 czerwca 2017r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się do sieci współpracy oraz do udziału w naszych spotkaniach , o których będziemy informować na bieżąco.

Wszelkie informacje - tel. 608 103 455

do pobrania - zgłoszenie do sieci


Doradca zawodowy proponuje:

 • konsultacje indywidualne dla uczniów (badanie preferencji i predyspozycji zawodowych, porady, informacje o szkołach i uczelniach i kierunkach studiów, sposobie rekrutacji, itp.) na terenie szkół i poradni ( wniosek w zakładce „do pobrania”);
 • konsultacje indywidualne dla rodziców dotyczące planowania dalszej edukacji, wyboru zawodu przez ich dzieci na terenie szkół oraz poradni;
 • spotkania grupowe z rodzicami na terenie szkół ( „Moje dziecko wybiera drogę zawodową – jak mogę mu pomóc?”);
 • warsztaty dla uczniów na terenie szkół ( Wybieram szkołę ponadgimnazjalną”- spotkanie informacyjne dla III klas gimnazjum, „ Moja przyszłość zawodowa”- warsztaty i badanie predyspozycji zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Planuję swoją przyszłość”-warsztaty dla uczniów gimnazjum);
 • spotkania z radami pedagogicznymi, szkolenia/warsztaty dla nauczycieli („Jak wspomagać uczniów w rozwoju zawodowym?”) 
 • pomoc w organizacji spotkań z pracodawcami,
 • giełdę szkół ponadgimnazjalnych,
 • pomoc w organizacji wycieczek do zakładów pracy,
 • inne formy współpracy ze szkołami i placówkami w zależności od potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego.

Kontakt: Małgorzata Wendorff-Karólewska,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach,

ul. Limanowskiego 13, tel. 89 762 28 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

niedziela, 29 wrzesień 2013 12:11

Projekt "Gotowi do Zmian"

95369logo EFSMiło mi poinformować Państwa, iż projekt powiatowy „ Gotowi do zmian” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany z POKL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół otrzymał dofinansowanie i z dniem 2  września  rozpoczynamy jego realizację.

 

Propozycja zajęć edukacyjnych

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach

na rok szkolny 2018 / 2019

Oferta zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2018 / 2019
Pobierz plik

 Kodowanie i programowanie w bibliotece

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 23 wrzesień 2013 06:40

Pytania i odpowiedzi

Jak ubiegać się o nauczanie indywidualne lub - w przypadku dziecka w klasie "O"- indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne?

1. Należy przedstawić w poradni zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę (np. ortopeda, neurolog, psychiatra; w szczególnych przypadkach może to być lekarz rodzinny) oraz kopię dokumentacji medycznej.
2. Wykonanie badań psychologicznych/pedagogicznych/ logopedycznych  w poradni lub dostarczenie wyników badań z innych placówek.
3. Wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku o wydanie orzeczenia.
4. Wniosek jest rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu Orzekającego poradni. Jeśli posiadana przez Zespół dokumentacja jest kompletna, podejmowana jest decyzja o przyznananiu nauczania indywidualnego na okres wyznaczony przez lekarza specjalistę. Okres ten nie może być krótszy niż 30 dni.   Rodzic ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu. Nauczanie indywidualne może odbywać się w domu ( kiedy stan zdrowia UNIEMOŻLIWIA uczęszczanie do szkoły) lub w szkole, w odrębym pomieszczeniu ( kiedy stan zdrowia ucznia UTRUDNIA mu uczęszczanie do szkoły). Ilość godzin nauczania określa rozporządzenie MEN; jest ona inna dla każdego etapu edukacyjnego.

Co należy zrobić aby zgłosić dziecko do poradni?

Należy wypełnić wniosek  i złożyć go w sekretariacie lub przesłać pocztą. O terminie wizyty zawiadamiamy telefonicznie;  zwracamy Państwa uwagę na  jak najbardziej dokładne wypełnienie wniosku i sprawdzenie, czy umieścili Państwo na nim niezbędne informacje (data i miejsce urodzenia dziecka, telefon kontaktowy, adres, nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko oraz PESEL).

Na czym polega badanie w poradni?

Badanie polega na przeprowadzeniu testów psychologicznych, pedagogicznych, predyspozycji zawodowych  i logopedycznych. Testy te mają formę kwestionariuszy „papier-ołówek” lub prób wykonaniowych (układanie puzzli, klocków). W przypadku najmłodszych dzieci badanie ma charakter zabawy.

Jak przygotować dziecko do wizyty w poradni?

Ważne aby nie stresować dziecka, dlatego nie używajmy słowa „badanie” – maluchom kojarzy się ono z nieprzyjemną wizytą u lekarza. Lepiej powiedzieć dziecku, że czeka nas zabawa w nowym miejscu.

Jeśli powodem zgłoszenia są trudności dydaktyczne, koniecznie zabierzcie Państwo ze sobą zeszyty, świadectwa szkolne, oceny semestralne dziecka, opinię wychowawcy.W przypadku trudności z czytaniu i pisaniu prosimy również o informację nauczyciela języka polskiego. 

Jeśli dziecko ma wadę wzroku i nosi okulary, proszę pamiętać o wzięciu ich ze sobą na spotkanie.

Jeśli dziecko choruje przewlekle lub było w przeszłości hospitalizowane prosimy o dostarczenie dokumentacji medycznej ( karty leczenia szpitalnego, wyniki badań, opinie z innych placówek).

Jak długo trwa badanie? 

Czas badania zależy od wieku dziecka i rodzaju zgłaszanych trudności. W przypadku uczniów z trudnościami dydaktycznymi pełne badanie wraz z wywiadem i omówieniem wyników z rodzicem trwa około 2 godzin.

Jak mogę odebrać opinię?

Opinie może rodzic odebrać osobiście w sekretariacie poradni lub jest ona wysyłana pocztą na adres domowy. 

Jak długo ważne jest opinia i orzeczenie z poradni?

Na orzeczeniu podany jest okres czasu na jaki wydaje się zalecenie do odpowiedniej formy kształcenia (specjalne, indywidualne). Ważność opinii zależy od jej rodzaju –np. opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wystawiona w klasie III SP jest ważna również w klasie IV. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt rodzica lub nauczyciela z zespołem badającym.

Czy mogę zgłosić dziecko na badanie do innej poradni?

Każda publiczna poradnia udziela pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom z placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Obecnie nasza placówka posiada uprawnienia do orzekania w  przypadku dzieci z wadami wzroku, słuchu, dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

Kiedy rodzice powinni skontaktować się z logopedą i jak umówić się na wizytę?

Aby zostać przejętym przez logopedę wystarczy umówić się telefonicznie. Rodzice powinni skontaktować się z logopedą jak najwcześniej, w każdej sytuacji kiedy mowa dziecka budzi niepokój. Logopeda dokona diagnozy poziomu rozwoju mowy i udzieli właściwych wskazówek; w szczególnych przypadkach może zalecić konsultację specjalistyczną (neurolog, audiolog, ortodonta, foniatra).

Jak długo trwa terapia pedagogiczna?

Czas trwania terapii pedagogicznej zależy od:

-wieku dziecka

-głębokości zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych

-systematycznej pracy dziecka i jego motywacji do pokonywania trudności

-współpracy z rodziną dziecka

niedziela, 22 wrzesień 2013 02:00

Oferta zajęć w roku szkolnym 2017/2018

zajeciaSpotkania i warsztaty odbywają się na terenie poradni i na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych. Zajęcia planowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń nauczycieli; terminy i inne szczegóły spotkań ustalane są telefonicznie lub bezpośrednio z osobami prowadzącymi.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie
www.poradniabartoszyce.eu/do-pobrania/wnioski

startpoprz.12nast.koniec
Strona 1 z 2