czwartek, 23 marzec 2017 22:33

Spotkanie poświęcone pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku i słuchu

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli na spotkanie poświęcone pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe słyszenie i słabe widzenie. Szkolenie prowadzą Dorota Michałowska- tyflopedagog i Agnieszka Bielicka- surdopedagog. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Termin spotkania to 26.04.2017, środa, godzina 13.00., przewidywany czas trwania- 2,5 godziny.

Poniżej szczegółowy program spotkania.

UCZEŃ SŁABO WIDZĄCY

Dysfunkcje wzroku najczęściej spotykane wśród dzieci i młodzieży . Schorzenia i uszkodzenia układu wzrokowego, które mogą powodować słabowzroczność. Następstwa funkcjonalne schorzeń wzroku.

Podstawy orzekania w poradni ( kiedy poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów słabowidzących, kiedy opinię).

Objawy problemów z widzeniem, które może zaobserwować nauczyciel w szkole.

Jak nauczyciel może pomóc dziecku z uszkodzonym wzrokiem w dobrym funkcjonowaniu w szkole? Adaptacja miejsca nauki pod kątem potrzeb i możliwości ucznia z dysfunkcją wzroku. Pomoce optyczne i inne wspomagające proces uczenia się.

Przydatne strony internetowe, wykaz literatury dotyczącej uczniów słabo widzących.

UCZEŃ SŁABO SŁYSZĄCY

Opieka nad dzieckiem niesłyszącym w placówce edukacyjnej. Organizacja procesu diagnozy i rehabilitacji dziecka z wadą słuchu. Wybór drogi edukacyjnej, typy placówek do których mogą uczęszczać uczniowie z orzeczeniem.

Audiologia: badania słuchu, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, system wspomagający słyszenie FM, wychowanie słuchowe.

Charakterystyka mowy dziecka z wadą słuchu: ograniczenia systemu językowego i sposoby przezwyciężenia bariery językowej, gestowe porozumiewanie się, język migowy, fonogesty. Metodyczne wskazówki dotyczące skutecznej komunikacji.

Psychologia dziecka niesłyszącego: zaburzenia zachowania wynikające z wady słuchu, procesy kojarzenia, uczenia się, myślenia.

Surdopedagogika: metodyka postępowania z dzieckiem w klasie, problematyka integracji w grupie rówieśniczej.

Czytany 1231 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 23 marzec 2017 23:25