środa, 29 październik 2014 20:00

Zajęcia adaptacyjno-integrujące

 

 

W szkołach podstawowych na terenie naszego miasta i powiatu realizowane są przez  pedagoga ElżbietęŻuławską zajęcia adaptacyjno- integrujące „ Jesteśmy klasą /grupą”  .

 Szkoła podstawowa stanowi jeden z etapów w systemie nauczania. Dla dzieci wkraczających w tenże okres, jest to poważna zmiana w ich życiu. Młodzi adepci często nie są w stanie im sprostać. Obciążeni są doznawaniem różnorodnych emocji oraz wzmożonego stresu. Poza nadzieją na nowe doświadczenia, przeżywają wszystko to, co związane jest z nową dla nich rzeczywistością: uczucie niepewności, wstyd, obawę, lęk oraz złość wynikające z braku umiejętności odnalezienia się w sytuacjach wymagających od nich wzmożonej systematyczności, koncentracji, konsekwencji i umiejętności współpracy.

Celem zajęć jest pomoc w adaptacji uczniów........

klasy 0/I Szkoły Podstawowej do nowych, specyficznych warunków nauki, przygotowanie do pełnienia nowej dla nich roli ucznia oraz wspieranie ich rozwoju emocjonalno – społecznego, wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wypracowanie wspólnych norm i zasad, nauka tolerancji, wzbudzenie wrażliwości na potrzeby, a także sukcesy i porażki innych osób, wzbudzenie potrzeby pomocy innym ludziom, wykształcenie umiejętności współpracy, integracja uczniów. 

Zajęcia odbywają  się w okresie od września 2014 roku do lutego 2015roku.  Cykl obejmuje  4 spotkania / godzina lekcyjna/ raz w tygodniu na terenie szkół miasta Bartoszyce ,natomiast  jednorazowo  w szkołach na terenie gminy i powiatu. Zajęcia realizowane są metodami aktywnymi, wykorzystującymi różne formy pracy przede wszystkim  zabawy  ,techniki plastyczne, śpiew i muzykowanie, praca w parach lub małych grupach, gry i inscenizacje.

 Biorą w nich udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, ZSnr1, Szkoły  Podstawowej Nr 7,z Ukraińskim Językiem Nauczania  nr 8 oraz z Przedszkola i  Szkoły Podstawowej w Górowie Iławieckim , Szkoły Podstawowej w  Wojciechach, Szkoły Podstawowej w Żydowie , Szkoły Podstawowej w Krawczykach  oraz Zespołu Szkolno –Przedszkolnego  w  Sępopolu. W   pozostałych  szkołach zajęcia odbędą się na przełomie listopada i grudnia .

  Po zajęciach pedagog i logopeda prowadzi konsultacje dla rodziców i wychowawców klas w których realizowane są zajęcia.

 Elementem ewaluacji zajęć jest ankieta przeprowadzona  wśród uczestników zajęć mająca  na celu pozyskanie informacji zwrotnej od dzieci na temat prowadzonych zajęć oraz prace plastyczne.

Na stronie Szkoły Podstawowej w Wojciechach znajduje się galeria zdjęć z zajęć - http://sp-wojciechy.edupage.org/album/?#gallery/107

 opracowała Elżbieta Żuławska

 

Czytany 1645 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 22:13