Poradnia

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy w dniu 20. 10. 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 na spotkanie szkoleniowe sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy na temat „Jak i gdzie szukać pomocy przy opracowaniu zbiorów".

Prowadząca -  Agnieszka Małyszew,  nauczyciel bibliotekarz Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 16.10.2014r.

tel:539-404-545 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w czterech nowych sieciach współpracy i samokształcenia w ramach projektu "Gotowi do zmian" w roku szkolnym 2014-15. 

1. Praca z uczniem młodszym (w kontekście obniżenia wieku szkolnego). Zapraszamy nauczycieli klas I-III SP.
2. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych.
3. Praca z uczniem z dysleksją. Zapraszamy nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
4. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej. Zapraszamy nauczycieli szkół i przedszkoli, chcących poszerzyć swoje umiejętności pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słabowidzącym lub słabosłyszącym.

Uczestnictwo w sieci współpracy i samokształcenia obejmuje udział w 4 spotkaniach sieci; dwa z tych spotkań ( 8 godzin) to szkolenia z ekspertem w wybranym przez uczestników sieci obszarze. Równolegle uczestnicy biorą udział w wymianie doświadczeń na platformie internetowej doskonaleniewsieci.pl

Istnieje możliwość udziału w więcej niż jednej sieci. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 606929688 lub adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłaszamy konkurs pod patronatem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na najpiękniejszy i najoryginalniej opisany PLAN KARIERY -„MOJA KARIERA, MOJA PRZYSZŁOŚĆ". Honorowym patronatem objął konkurs Starosta Powiatu Bartoszyckiego.Konkurs odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014, który przebiega pod hasłem "Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy".

 

PRZEDMIOT  KONKURSU


Przedmiotem Konkursu są uczniowskie plany, marzenia związane z wybranym kierunkiem studiów, z ulubionym przedmiotem nauki, z przyszłym zawodem, miejscem pracy, z dziedziną osobistych zainteresowań i pasji. Plany dotyczące tego, co chce się osiągnąć w życiu, plany małe,  duże;  plany użyteczne, w fazie bliskiej realizacji, jak również takie, które jeszcze w tę fazę nie weszły, a ukazują siłę marzenia o przyszłości. Mogą być opisane w dowolnie wybranej formie literackiej, nie przekraczającej pięciu stron maszynopisu.

 

czwartek, 18 wrzesień 2014 19:43

Nowe narzędzie diagnostyczne w Poradni

Od września 2014 w Poradni wykonywana jest ocena sprawności narządu słuchu u dzieci i młodzieży. Stanowi ona uzupełnienie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej osób z problemami edukacyjnymi. W tym celu wykorzystywany jest system SAT ( Screeningowy Audiometr Tonalny) obejmujący diagnozę sprawności słuchu obwodowego oraz diagnozę centralnego przetwarzania słuchowego.

 

Konkurs pod patronatem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na najpiękniejszą pracę plastyczną na temat „KIM BĘDĘ", odbywający się ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014, który przebiega pod hasłem "Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy". Honorowym patronatem konkurs objął Starosta Powiatu Bartoszyckiego.

CELE KONKURSU:

- rozwijanie wyobraźni związanej z przyszłością zawodową

- uwrażliwienie na sprawy związane z wyborem zawodu.

ADRESACI KONKURSU :

Uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach:

  1. Klasy I-III
  2. Klasy IV-VI.


Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Przebieg konkursu:

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach zaprasza pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz wszystkie osoby zajmujące się koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach na spotkanie w dniu 15 września 2014 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach ( ul. Słowackiego 1c).

Tematyka spotkania:
1. Aktualna oferta PCRE na rok szkolny 2014/2015.
2. Omówienie bieżących spraw związanych pomocą psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach.
3. Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach- omówienie
dostępnych narzędzi diagnostycznych do badania zainteresowań zawodowych uczniów na różnych etapach edukacyjnych.
4. Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?"
5. Sprawy różne.

 

wtorek, 06 maj 2014 10:19

Informacje o sześciolatkach

Na stronie Insytutu Badań Edukacyjnych znajdziecie Państwo informacje dla rodziców i nauczycieli o gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich.

IBE- sześciolatki

  09. 04. 2014r. w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach spotkali się nauczyciele i bibliotekarze tworzący sieci współpracy i samokształcenia....

 

 Doradca zawodowy PCRE Małgorzata Wendorff-Karólewska  przeprowadziła ankietę dotyczącą planów edukacyjnych uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu bartoszyckiego. Jej wyniki zostały przedstawione 8 kwietnia w Sułowie w trakcie spotkania Zespołu Samokształceniowego Dyrektorów Szkół i Placówek Powiatu Bartoszyckiego z udziałem zaproszonych gości: Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Grażyny Przasnyskiej, Starosty Powiatu bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego, wójtów gmin z terenu powiatu , Dyrektora PZAO Krzysztofa Karólewskiego, Dyrektora ZAO w Bartoszycach Zdzisława Żytko, Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy Anny Konowrockiej, dyrektorów gimnazjów z terenu powiatu, pedagogów szkolnych i szkolnych doradców zawodowych. Spotkanie było poświęcone sytuacji absolwentów szkół na lokalnym rynku pracy, wyborom edukacyjno- zawodowym  młodzieży oraz naborowi do szkół ponadgimnazjalnych.

Pobierz prezentację: Plany edukacyjne 2014