Poradnia

piątek, 05 kwiecień 2019 12:39

Drodzy Rodzice!

W związku z wysokim prawdopodobieństwem podjęcia przez nauczycieli akcji strajkowej, informuję, że od dnia 8.04.2019 r. odwołane zostają zaplanowane diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, terapie, zajęcia w szkołach i placówkach. Zawieszona jest również działalność biblioteki.

Jednocześnie proszę śledzić wszelkie informacje w mediach, zapisy na stronie internetowej PCRE (www.poradniabartoszyce.eu/) i Facebooku, gdzie pojawią się komunikaty o terminie przywrócenia działalności placówki.

Przepraszam za wszelkie utrudnienia i proszę o zrozumienie.

Z wyrazami szacunku!

Dyrektor PCRE Ewa Rodziewicz

 

 

sobota, 16 marzec 2019 08:25

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na stronę

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie „Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)  – szanse i możliwości”, którego realizatorem jest Instytut Badań Edukacyjnych.
Na szkolenie składają się:

 1. Jednodniowe seminarium w formie warsztatów: „Czym jest ZSK i dlaczego  jest potrzebny?” − prowadzone przez doradców regionalnych. Czas trwania 6 godzin.
 2. Jednodniowe seminarium: „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole” − prowadzone przez trenerów IBE. Czas trwania - 6 godzin.
 3. Lekcje pokazowe: „Najpierw masa, później forma – różne drogi zdobywania własnych kwalifikacji” − dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzone przez trenerów IBE. 

Podczas pierwszego dnia seminarium uczestnicy poznają odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i dlaczego jest obecnie wdrażany w Polsce?
 • jak wygląda  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - narzędzie do porównywania i weryfikacji kwalifikacji?
 • jakie korzyści ZSK może przynieść interesariuszom systemu?

Celem seminariów i lekcji pokazowych (2 i 3 dzień seminarium) jest pogłębienie wiedzy uczestników o ZSK, opracowanie propozycji konspektów lekcji poświęconych tej tematyce  oraz zachęcenie młodzieży do świadomego budowania swojej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, które będą uwzględniać możliwości wynikające  z funkcjonowania ZSK.

Na seminarium  zapraszamy:

nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, szkolnych doradców zawodowych i osoby odpowiedzialne za prowadzenie doradztwa w szkołach, osoby związane z obszarem kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Instytut Badań Edukacyjnych zapewnia:

 • udział trenerów i specjalistów ds. ZSK, którzy przeprowadzą w parach trenerskich seminaria i lekcje pokazowe
 • salę szkoleniową
 • catering
 • zaświadczenia potwierdzające udział w seminarium
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników
 • indywidualne bezpłatne wsparcie informacyjne i doradcze w zakresie ZSK.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

 • seminarium jest bezpłatne
 • czas trwania każdego dnia spotkania: 6 godz. (w tym przerwa kawowa i obiadowa)
 • termin seminarium: 2-3-4 kwietnia 2019r.

Lekcje pokazowe odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Elizy Orzeszkowej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłoszenie chęci udziału do dnia 8 marca. Zgłoszenia przyjmuje Małgorzata Wendorff-Karólewska tel. 608 103 455 oraz sekretariat PCRE w Bartoszycach (ul. Limanowskiego 13) tel. 539 404 546 lub 89 762 28 06

czwartek, 28 luty 2019 15:50

Wychowawca doradcą zawodowym

Zapraszamy na warsztaty dla wychowawców klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum „Wychowawca doradcą zawodowym”. Spotkanie poprowadzi powiatowy koordynator doradztwa zawodowego Małgorzata Wendorff-Karólewska.

W programie:

 • jak wspierać ucznia w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej-rola wychowawcy;
 • szkoła podstawowa i co dalej - możliwe ścieżki kształcenia;
 • oferta szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych;
 • na czyją pomoc możemy liczyć?

Serdecznie zapraszamy w dniu 20 marca (środa) do siedziby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach (ul. Limanowskiego 13, parter). Początek o godzinie 15.30.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt do dnia 15 marca - sms, tel. 608 103 455

czwartek, 28 luty 2019 14:27

Nauczyciele języków obcych

W ramach współpracy i samokształcenia sieci nauczycieli języków obcych zapraszamy na kolejne spotkanie:

„Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach języków obcych”

Termin: 19 marzec, godzina 13.30 – 15.00
Miejsce: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

Chęć uczestniczenia w spotkaniu prosimy zgłaszać do 15 marca :
sms: 692 483 906

11.02.2019 r. w sali konferencyjnej PCRE gościliśmy laureatów, zorganizowanego po raz pierwszy, konkursu plastycznego, w którym dzieci przedstawiały swoją wizję poradni i biblioteki. Prace plastyczne wpłynęły ze Szkoły Podstawowej nr 1, 4, 7 i 8 w Bartoszycach, Szkoły Podstawowej w Żydowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie, Szkoły Podstawowej w Sokolicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach, Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 i Niepublicznego Przedszkola nr 1 „Stokrotka” w Bartoszycach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach.
KOMISJA konkursowa miała trudne zadanie, by spośród 69 prac wybrać te najlepsze. Po burzliwych dyskusjach, oceniając kreatywność, talent, zdolności plastyczne, zdecydowano się przyznać n a g r o d y:

W GRUPIE I (oddziały przedszkolne na poziomie „0” i klasy I-III SP):
 • I miejsce – Emilowi Zadrodze – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach
 • II miejsce – Laurze Buczyńskiej – z Integracyjnego Przedszkola nr 4 w Bartoszycach
 • III miejsce – Alicji Jęcek – ze Szkoły Podstawowej w Sokolicy
Oraz wyróżnienia:
 • Natalii Kosztykiewicz – ze Szkoły Podstawowej w Sokolicy
 • Alicji Puszkiewicz – z Integracyjnego Przedszkola nr 4 w Bartoszycach

w GRUPIE II ( klasy IV-VIII SP):
 • I miejsce – Karolinie Nieradko – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach
 • II miejsce – Hannie Czerniewskiej – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach
 • III miejsce Zuzannie Żylińskiej – ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach
Oraz wyróżnienia:
 • Emilii Jastrzębskiej – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach
 • Oliwii Morszczyzna – ze szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach.

Nagrody i wyróżnienia wszystkim laureatom konkursu wspólnie wręczali Starosta Powiatu Bartoszyckiego - Jan Zbigniew Nadolny, który objął patronat honorowy oraz Dyrektor PCRE - Ewa Rodziewicz.

Dziękujemy Bogdanowi Kacperskiemu (Salon Optyczny DZIEWIĄTKA), Sklepowi zabawkowemu PIOTRUŚ oraz anonimowym darczyńcom, dzięki którym mogliśmy ufundować dzieciom nagrody i przygotować oprawę prac, by wyeksponować je w PCRE.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Na rok szkolny 2019/2020 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

 • I – III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum
 • I – III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum
 • I – IV techników dla absolwentów gimnazjum
 • I – III trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać zapotrzebowanie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Na stronie: https://www.ore.edu.pl/2019/02/zapotrzebowanie-na-druk-podrecznikow-dla-uczniow-niewidomych-i-slabowidzacych-rok-szkolny-2018-2019/ zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

środa, 30 styczeń 2019 10:27

Zapraszamy na szkolenie

15 marca w PCRE odbędzie się szkolenie "Interwencja kryzysowa. Działania Wspierająco-pomocowe."
Szkolenie poprowadzi Pan Piotr Wawrzykowski, pedagog terapeuta, interwent kryzysowy, certyfikowany trener MEN, wieloletni pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, wieloletni kurator w Sądzie Rejonowym w Częstochowie oraz prezes Fundacji Kreatywnego Rozwoju Społecznego Vamac Centrum.
Zostało kilka wolnych miejsc.
Koszt szkolenia: 120 zł.
Informacja pod nr. tel. 500 836 299
Ewa Rodziewicz

czwartek, 24 styczeń 2019 09:10

Informacja

scontrum