Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

calibraPoradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Poradnia  udziela wsparcia i  pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Z naszego wsparcia mogą skorzystać dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek z  powiatu bartoszyckiego. W przypadku dzieci najmłodszych  kierujemy się kryterium zamieszkania (teren powiatu bartoszyckiego).

Poradnia czynna w godzinach: 730-1800

Sekretariat czynny w godzinach: 730-153